White Dwarf Supernova main content.

White Dwarf Supernova

White dwarf supernove_HERO AMNH/D. Finnin